top of page

Andra organisationer

Fler än 660 000 svenskar lever utomlands. Om utlandssvenskarna utgjorde befolkningen i en egen svensk kommun skulle den vara näst störst i Sverige. Majoriteten av utlandssvenskarna bor i USA, Storbritannien, Spanien och Norge, men någonstans runt 12:e plats i popularitet kommer Schweiz. Uppskattningsvis finns det 15 000-20 000 svenskar i Schweiz (inklusive dem med dubbelt medborgarskap).

bottom of page