top of page

Så behandlar Svenska Klubben dina personuppgifter

Svenska Klubben värnar om sina medlemmar och andra kontakter och är mån om att alltid följa gällande regelverk för dataskydd. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom. För behandlingen av personuppgifter är Svenska Klubbens Styrelse personuppgiftsansvarig.

Varför Svenska Klubben behandlar personuppgifter
Svenska Klubben behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de medlemsavtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av sådana avtal. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för föreningar generellt såsom bokföringsregler. Svenska Klubben kan även behandla personuppgifter som underlag för hantering av medlemmar, hantering av evenemangsdeltagare, utskick samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade medlemmen och Svenska Klubben, på en rättslig förpliktelse, på ett allmänt intresse eller på den registrerades samtycke. De personuppgifter vi hanterar om dig som medlem i Svenska Klubben är; namn, adress, inklusive elektronisk adress och eventuellt telefonnummer. Svenska Klubben varken säljer eller delar informationen om dig med tredjepart.

Om du inte är medlem hos Svenska Klubben
Svenska Klubben behandlar även vissa personuppgifter i marknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Svenska Klubben för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerade hos Svenska Klubben har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Svenska Klubben behandlar. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på den adress som anges nedan. Behandlar Svenska Klubben dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering, dock ej i tidigare tryckta och publicerade matriklar etc., och begränsning samt till invändning av behandling och dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du har rätt att kräva att Svenska Klubben tillhandahåller dig begärda uppgifter i ett elektroniskt format. 

Om du har frågor angående Svenska Klubbens hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss genom knappen nedanför. 

bottom of page