top of page
Årsmöte & semlor
Årsmöte & semlor

ons 08 mars

|

Lausanne

Årsmöte & semlor

Årsmöte 8 mars 2023

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

08 mars 2023 19:00

Lausanne, Av. de Rumine 26, 1005 Lausanne, Switzerland

Om evenemanget

Förslag och synpunkter från medlemmarna är välkomna under hela året, men särskilt inför årsmötet. Efter genomgång av verksamheten under 2022 och val av styrelse för 2023, så hoppas vi på en livlig diskussion om aktiviteter framöver. Vi börjar med välkomstdrink kl 19.00 och mötet startar 19.30. Efter mötet bjuds på kaffe och hembakta semlor. Medlemmar som betalat årsavgiften för året 2022 har rätt att rösta på årsmötet. Kallelse till årsmötet följer här nedan. 

Anmäl dig till Henrik på email senast 4 mars så vi vet hur många bullar som skall bakas.

Praktisk information: Scots Kirk ligger på Avenue Rumine 26. Busslinje 9 och 4 till hållplats Eglantine. Eller linje 1 från Lausanne station till hållplats Georgette, därefter 200m promenad. Bilparkering i närliggande Parking Bellefontaine.

KALLELSE TILL 61:A ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022

Onsdagen den 8:e mars 2023 klockan 19.00 på Scots Kirk Lausanne

Vi startar klockan 19.00 med en välkomstdrink och börjar sedan mötet klockan 19:30. Medlemmar som har betalat årsavgiften för året 2022 är berättigade att rösta på årsmötet

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§1.  Mötets öppnande

§2.  Fastställande av röstlängd för mötet

§3.  Val av ordförande respektive sekreterare för mötet

§4.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

§5.  Godkännande av dagordning

§6.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§7.  Föredragande av verksamhetsberättelse för 2022

§8.  Föredragande av resultat- och balansräkning för 2022

§9.  Föredragande av revisionsberättelse för 2022

§10.  Fastställande av resultat- och balansräkning för 2022

§11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022

§12.  Fastställande av årsavgiften för 2024

§13.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023

§14.  Behandling av ev. styrelsens förslag och medlemmars motioner

§15.  Val av ordförande för en tid av 1 år

§16.  Val av ledamöter till styrelsen för en tid av 1 år

§17.  Val av revisor för en tid av 1 år

§18.  Val av ev. ledamöter till valkommittén för en tid av 2 år

§19.  Övriga frågor

§20.  Mötets avslutande

Dela detta evenemang

bottom of page