top of page
Årsmöte
Årsmöte

tis 06 feb.

|

Grütli, Genève

Årsmöte

Hjärtligt välkomna till årsmötet som hålls på Grütli i Genève!

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

06 feb. 2024 19:00

Grütli, Genève, Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève, Schweiz

Om evenemanget

Välkomna till årsmöte för verksamhetsåret 2023

Vi börjar med välkomstdrink kl 19.00 och årsmötet startar 19.30. Efter mötet bjuder klubben på en enklare apéro i "vår" bar på Grütli, då vi hopps på att få höra många förslag på aktiviteter eller andra ideér. Medlemmar som betalat årsavgiften för året 2023 har rätt att rösta på årsmötet. Anmälan om deltagande, insändande av motioner inför årsmötet görs senast söndagen den 4 februari här på hemsidan eller till ordförande Henrik Sporje Kallelse till årsmötet följer här nedan. 

Praktiska detaljer Grütli Genève

Grütli ligger på Rue du Général-Dufour 16, ca 5 min promenad från parkeringen under Plain-Palais eller från hållplats Cirque, där många bussar och tram 15 från Cornavin stannar. Det tar ca 15 minuter att gå från Cornavin (centralstationen).

KALLELSE TILL 62:A ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2023

Tisdagen den 6:e februari klockan 19.00 på Grütli, Genève

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§1.  Mötets öppnande

§2.  Fastställande av röstlängd för mötet

§3.  Val av ordförande respektive sekreterare för mötet

§4.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

§5.  Godkännande av dagordning

§6.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§7.  Föredragande av verksamhetsberättelse för 2023

§8.  Föredragande av resultat- och balansräkning för 2023

§9.  Föredragande av revisionsberättelse för 2023

§10.  Fastställande av resultat- och balansräkning för 2023

§11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023

§12.  Fastställande av årsavgiften för 2025

§13.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024

§14.  Behandling av ev. styrelsens förslag och medlemmars motioner

§15.  Val av ordförande för en tid av 1 år

§16.  Val av ledamöter till styrelsen för en tid av 1 år

§17.  Val av revisor för en tid av 1 år

§18.  Val av ev. ledamöter till valkommittén för en tid av 2 år

§19.  Övriga frågor

§20.  Mötets avslutande

Dela detta evenemang

bottom of page