top of page
Sök

Kallelse till årsmöte för 2022

KALLELSE TILL 61:A ORDINARIE ÅRSMÖTE

FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022

Onsdagen den 8:e mars 2023 klockan 19.00 på Scots Kirk Lausanne

Vi startar klockan 19.00 med en välkomstdrink och börjar sedan mötet klockan 19:30. Medlemmar som har betalat årsavgiften för året 2022 är berättigade att rösta på årsmötet


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§1. Mötets öppnande

§2. Fastställande av röstlängd för mötet

§3. Val av ordförande respektive sekreterare för mötet

§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

§5. Godkännande av dagordning

§6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§7. Föredragande av verksamhetsberättelse för 2022

§8. Föredragande av resultat- och balansräkning för 2022

§9. Föredragande av revisionsberättelse för 2022

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2022

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022

§12. Fastställande av årsavgiften för 2024

§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023

§14. Behandling av ev. styrelsens förslag och medlemmars motioner

§15. Val av ordförande för en tid av 1 år

§16. Val av ledamöter till styrelsen för en tid av 1 år

§17. Val av revisor för en tid av 1 år

§18. Val av ev. ledamöter till valkommittén för en tid av 2 år

§19. Övriga frågor

§20. Mötets avslutande


Praktisk information:

Scots Kirk ligger på Av. Rumine 26 (granne med restaurang Äta). Busslinje 9 och 4 hållplats Eglantine. Eller linje 1 från Lausanne station till hållplats Georgette, därefter 200m promenad. Bilparkering i närliggande Parking Bellefontaine. Efter mötet serveras kaffe/drink och bakelse. Anmälan önskas senast lördag 4 mars 2023 på email till Henrik Sporje eller 078-7818972.

Varmt välkomna önskar styrelsen19 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page