top of page
Sök

Hemspråksundervisning i svenska

Vill du att ditt barn skall lära sig bättre svenska? Kontakta då föreningen Kompletterande Undervisning i Svenska i Lausanne. De anordnar undervisning i kompletterande svenska på fredag eftermiddagar. Den vänder sig huvudsakligen till barn med minst en förälder eller vårdnadshavare som är svensk medborgare och där svenska är ett levande språk i familjen. Förutom att lära sig tala, skriva och läsa bättre svenska, får barnen kunskap om svenska traditioner och kultur. Eleverna, från 6 år, delas in i grupper enligt ålder och förkunskaper. Verksamheten drivs av en oberoende icke-vinstdrivande skolförening med lärare bl a från Svenska Skolan i Genève.


Terminsavgiften ligger på förmånliga CHF 50:- tack vare bidrag från Skolverket. Kontakta gärna ordförande Dagny Bugnon (Karle) för mer information och provlektion. Även om höstterminen redan startat finns plats för nya elever.


Datum: 21.10.202215 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page