top of page
Sök

Årsmötet för 2023

Tack till er alla som deltog i årsmötet 6 februari. Här är huvudpunkterna som klubbades: - Följande ledamöter omvaldes till styrelsen för 2024: Henrik Sporje (ordförande), Philippe Bron, Ulla Ringblom, Erik Brinkman, Elisabeth (Lisa) Larsson. Sabine Sethson valdes till ny ledamot med ansvar för sociala medier. Följ oss gärna på FB, Linkedin och Instagram och tryck mycket "gilla"!. Gunnar Millqvist omvaldes till revisor - Styrelsen 2023 beviljades ansvarsfrihet - Budget och verksamhetsplan för 2024 godkändes. Det beslutades att medlemsavgiften för 2025 skall vara oförändrad eller eventuellt lägre om ekonomin tillåter och om det finns skäl för att underlätta förvärva nya medlemmar i olika kategorier. Vi vet att att det finns många potentiella medlemmar därute med massor av olika talanger som vi alla skulle uppskatta att få del av, så vi hoppas att det är fler som hjälper oss att skapa evenemang och växa vårt sociala- men även stöd nätverk.


Efter det raskt genomförda mötet följde informella och kreativa diskussioner om olika aktiviteter för klubbens medlemmar. Vi har all anledning att återkomma till er med dessa. Mötet avhölls på anrika Grütli i Genève som klubben är medlem av. Klubben har visat, minglat och kommer att visa mer film och ha fler aktiviteter i Grütlis lokaler. Alla förslag är välkomna! Kontakta någon i den nya styrelsen - kontaktuppgifterna hittar ni under fliken Om oss . Sist men inte minst, ett stort tack till Sabine för de härliga semlorna och Erik för den fina apéron!


36 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page